MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ 

Biriz Dayanışma Derneği olarak ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi  yardımlar yoluyla mali, sosyal, psikolojik her türlü desteği sağlamayı amaç edinmek;  bu amaç doğrultusunda ortaklaştığımız yurtiçi ve yurtdışı diğer kurum ve kuruluşlarla yardım faaliyetlerimizi koordine etmektir. 
Bu misyon çerçevesinde; her türlü insani projeyi hayata geçirerek; gıda, giyim ve ev eşyası, barınma ve iaşe yardımları, eğitim yardımları, destek eğitim yerleri temini, sağlık yardımları, engellilere araç temini, koordinasyon ve raporlama, gönüllü tercümanlık hizmetleri gerçekleştirmektir.
Her daim çevre dostu ve sürdürülebilir projelerle ihtiyaç duyulan bölgelerde eğitim, atölye, kurs gibi desteklerle başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere, kalıcı çözümler üretmek derneğimizin misyonları arasındadır.

VİZYONUMUZ

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda; bölge, din, dil, ırk, mezhep, kültür ayırımı yapmaksızın barış, adalet, sevgi ve kardeşlik anlayışını yaygınlaştırmak ve örnek bir sivil toplum örgütü olarak şeffaflık prensipleri ile çözümler üretirken kamuoyu oluşturmaktır. Yardım edenler ile gerçek ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarken sürdürülebilir, kalıcı projeler aracılığıyla uzun vadeli çözümler üretmektir. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Dayanışma
Kapsayıcılık
Duyarlılık
Kardeşlik
Yardımlaşma
Sağduyu
Adalet
Güven
Tarafsızlık
Gönüllülük
Evrensellik
Şeffaflık
Farkındalık 
Vatanseverli

Copyright © 2023. All rights reserved.