HAKKIMIZDA

Hikayemiz, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölge halkına nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünen yedi kadının bir araya gelmesiyle başladı. Hepimizi derinden etkileyen bu üzücü olayın ardından bölgeye yapılacak yardımların sürdürülebilir olmasını önemseyerek potansiyel projeleri düşünmeye ve incelemeye başladık. Yoğun bir  görüşme ve bilgi paylaşımı neticesinde “Bir Ailem Daha Var” projemiz gündeme geldi.Projemizi etkin ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilmenin ve gelecek dönemlerde desteğe ihtiyaç duyabilecek bireylerin yanında olabilmenin etkili yolunundernekleşmeden geçtiğine inandık ve bu yönde karar alarak hukuki alt yapıyı oluşturup Biriz Dayanışma Derneği’ni kurduk.

Derneğimizi kurarken, ihtiyaç sahiplerine manevi, ayni ya da nakdi olmak üzere destekte bulunmak, sürdürülebilir destekleme projeleri ve modelleri geliştirip uygulamak, hayvanlar, çevre, tarım, üretim ve diğer tüm toplumsal konular ile ilgili projeler geliştirip yardımda bulunmak ve iş birlikleri geliştirmek yardımlaşmanın önemi konusunda toplumsal farkındalık yaratmak, misyonumuza uygun diğer sivil toplum kuruluşları,kurum ya da kişilerle iş birliği içerisinde çalışmak amaçlarını edindik.

Hedeflerimiz doğrultusunda öncelikli olarak dört ana çalışma grubu belirledik:
1- Eğitim
2- Gıdaya Ulaşım
3- Kadının Güçlendirilmesi
4- Çevre
Birlikte olmanın gücüyle toplumsal yardımlaşma ve dayanışma alanında fayda üretip bir iz bırakmak adına yurt içinden ve yurt dışından bir araya gelen gönüllülerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Copyright © 2023. All rights reserved.