“BİR AİLEM DAHA VAR” PROJESİ BAĞIŞLAMA VAADİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme ile BAĞIŞLAYAN, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cad. Meriç Apt. No:57/7 Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren 34-280-092 kütük numaralı BİRİZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (Bundan böyle kısaca “DERNEK” olarak adlandırılacaktır.) aracılığı ile yardıma ihtiyacı olan kişi ya da kişilere aşağıda belirtilen koşullar dahilinde bağışlamada bulunmak üzere taahhüt vermek için bir araya gelmişlerdir.

Bu kapsamda BAĞIŞLAYAN;

  1. DERNEK’in yardım projesi olan ve detayları ekte yer alan “Bir Ailem Daha Var” projesine 1 (bir) yıl süre ile “BAĞIŞLAYAN” sıfatı ile katılmayı,
  2. Proje kapsamda kendisine yönlendirilen gerçek kişinin (Bağışlanan) banka hesabına 1 (bir) yıl süre ile her ay 4.000,00- TL (DÖRT BİN Türk Lirası) tutarında nakit para göndererek bağış yapmayı, doğabilecek banka masraflarını kendisi karşılamayı,
  3. Taahhüt ettiği süre boyunca söz konusu bağışı gerçekleştiremeyeceği objektif bir neden hasıl olursa bu nedeni en az 1 (bir) ay önceden yazılı olarak DERNEK yönetim kuruluna bildirmeyi,
  4. Kendisine DERNEK tarafından verilen ve verilecek tüm kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin gerçekleşmesi amacına yönelik olarak işleyip saklayacağını, Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda derhal ilgili kişisel verilerin kullanımına son vererek imha edeceğini, Sözleşme süresi boyunca söz konusu kişisel verileri muhafaza etmek ve saklamak konusunda kendisine düşen tüm özeni en üst düzeyde göstereceğini ve bu verileri DERNEK ve Bağışlanan izni olmaksızın hiçbir kişiye aktarmayacağını, Dernek’in Veri Politikasını incelediğini ve bildiğini

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

DERNEK, iş birliği içerisinde olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerini (Bağışlanan) tespit ederek Proje’ye dahil ettiğini, Bağışlananlara KVKK kapsamında gerekli aydınlatmaların gerçekleştirildiğini ve açık rızaların alındığını, Tarafların ortak mutabakatı olmadığı sürece kimliklerinin birbirlerine açıklanmayacağını beyan etmektedir.

İşbu BAĞIŞLAMA VAADİ SÖZLEŞMESİ bir sayfadan ibaret olarak imza edilmiştir.